ری شهری: کاندیدای ریاست جمهوری نیستم

بصیرت: آیت الله محمد ری‌شهری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا قصد کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری آتی را دارید، پاسخ منفی داد و گفت که کاندیدای ریاست جمهوری نیست.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سال 76 در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا قصد کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری آتی را دارید، پاسخ منفی داد و گفت که کاندیدای ریاست جمهوری نیست.

/ 0 نظر / 12 بازدید