راه چمنی:شروط خاتمی مبهم است

رییس شورای عالی حزب همبستگی گفت: ابهام های بسیاری در دو شرط کلی محمد خاتمی برای حضور در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری وجود دارد.
به گزارش رجانیوز،" محمد رضا راه چمنی" روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا با اشاره به اظهارات اخیر خاتمی مبنی براینکه به دو شرط حاضر است به عنوان نامزد در انتخابات ریاست جمهوری دهم شرکت کند،اول اینکه بتواند با ملت بر خواسته هایشان تفاهم کند و دوم اینکه امکان اجرای برنامه هایی که ارایه می شود به صورت واقعی موجود باشد"، اظهار داشت: خاتمی چگونه می خواهد با مردم درمورد برنامه های خود به تفاهم برسد .
وی افزود: آیا مطالبات همه مردم به یک شکل است ، آیا 45 میلیون نفر که حق رای دارند همه یک شکل فکر می کنند و مطالبات آنها یکسان است.
راه چمنی با بیان اینکه "برخی از مردم بدنبال مطالبات سیاسی و برخی بدنبال مطالبات اقتصادی و فرهنگی و معنوی هستند" ، سوال کرد: خاتمی چگونه می خواهد با همه مردم به تفاهم برسد؟
این فعال سیاسی همچنین گفت: کدامیک از اقشار مردم مورد نظر خاتمی است؛ اگر منظور وی نخبگان سیاسی است که باید بطور شفاف بیان کند و اگر احزاب و گروه های سیاسی هستند اعلام کند که کدام جناح سیاسی مورد نظر است؟
راه چمنی ادامه داد: خاتمی چگونه می خواهد با قشر عظیم جامعه به تفاهم برسد ، او باید شفاف اعلام کند که در برنامه های خود با کدام قشر مردم می خواهد به تفاهم برسد.
وی همچنین گفت: مخاطب خاتمی در این دو شرط دقیقا مشخص نیست که آیا مردم ، نهادهای مردمی و یا گروه های سیاسی هستند .
رییس شورای عالی حزب همبستگی گفت که رییس جمهوری سابق ایران در این شرط خود برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری دهم تصریح کرده که اگر اطمینان کنیم برنامه ها روبه جلو می رود و مانعی بر سر اجرای برنامه پیش نخواهد آمد در انتخابات آتی شرکت می کنم .
راه چمنی ادامه داد: این تضمین را کدام افراد، جریان ها و گروه های سیاسی باید به خاتمی بدهند ؛ آیا 45 میلیون نفر مردم و نمایندگان مردم باید تضمین دهند ؟ عملیات اجرایی برنامه های آقای خاتمی را چه کسانی باید تضمین دهند.
وی تصریح کرد: ابهامات بسیاری در دو شرط کلی خاتمی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم وجود دارد.
رییس شورای عالی حزب همبستگی افزود: هر نامزدی که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می کند برنامه های خود را براساس مطالبات و انتظارات مردم تنظیم می کند اگر خاتمی موارد دیگری مد نظر دارد نیز شفاف و صریح روشن کند که چه نهاد ، جریان سیاسی و یا حزبی باید به وی تضمین دهد.

/ 0 نظر / 11 بازدید