دشمن براى انتخابات ریاست جمهورى برنامه دارد

دبیر شوراى نگهبان گفت که دشمنان مى خواهند با بزرگنمایى مشکلات اقتصادى، مردم را به ناامیدى بکشانند، آنها را از نظام جدا و چنین القا کنند که نظام جمهورى اسلامى بیش از این توان اداره جامعه را ندارد.
به گزارش ایرنا، آیت الله احمد جنتى که در همایش مسئولین ستادهاى دهه فجر انقلاب اسلامى سراسر کشور «ویژه برگزارى سى امین سالگرد پیروزى انقلاب اسلامى» سخن مى گفت، اظهار داشت: مردم باید در انتخابات ریاست جمهورى هوشیار باشند و کسى را سر کار بیاورند که با اصول انقلاب اسلامى همراه باشد. وى با بیان این که دشمن حرکت هاى جدى را درخصوص انتخابات ریاست جمهورى براى ضربه زدن به انقلاب آغاز کرده است، گفت: اگر آنها نتوانستند با انقلاب اسلامى مقابله کنند در انتخابات ریاست جمهورى تلاش مى کنند کسى را بر سرکار بیاورند که با اصول انقلاب در باطن همراه نباشد، ولو تظاهر کند، لذا مردم باید هوشیار باشند.

نمایشگاه برون سپارى تولیدقطعات صنایع دفاعى افتتاح شد

با حضور سردار سرتیپ پاسدار مصطفى محمد نجار وزیر دفاع و پشتیبانى نیروهاى مسلح، نمایشگاه تخصصى برون سپارى تولید قطعات صنایع دفاعى افتتاح شد.
به گزارش ایرنا به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعى وزارت دفاع، در مراسم افتتاح این نمایشگاه سردار نجار در سخنانى، اظهار داشت: این نمایشگاه درراستاى تدابیر فرمانده معظم کل قوا است که فرمودند: «باید تلاش کنیم علم به فناورى، فناورى به صنعت و صنعت در خدمت تأمین نیازهاى کشور باشد»، برپا گردیده است.
سردار نجار گفت: تلاش داریم در طلیعه دهه چهارم انقلاب اسلامى درجهت پیاده سازى سیاست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى با بهره بردارى حداکثرى از ظرفیت هاى علمى و صنعتى کشور، پایه هاى فناورى صنعتى کشور را مستحکم کنیم.

/ 0 نظر / 7 بازدید