کروبی به راه خود، نوری به راه خود!

گروهک ادوار تحکیم ضمن تأکید بر حمایت از نامزدی عبدالله نوری تأکید کرد آرای کروبی به مراتب بیشتر از خاتمی است.
سایت این گروه با بیان اینکه «به میان آوردن نام خاتمی از سوی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین- که خود را پیشرو می دانند- یک عقبگرد است»، تأکید کرد: خاتمی چه دارد که مهدی کروبی ندارد؟ خاتمی در هر صورت رقیبی به نام مهدی کروبی خواهد داشت که خود کروبی در صورت نیامدن خاتمی آن را ندارد. کروبی نشان داده که رگ خواب توده ها را پیدا کرده و در عین حال در صورتی که کاندیدای واحد اصلاح طلبان باشد آرای آنان را نیز با خود خواهد داشت، اتفاقی که چهار سال قبل با حضور معین و رفسنجانی نیفتاد. پس با حسابی سرانگشتی کروبی نه تنها از خاتمی چیزی کم ندارد که در مواردی بر او برتری نیز دارد. در این میان نباید از مقاله این هفته محمد قوچانی در هفته نامه شهروند امروز به عنوان ارگان غیر رسمی لیبرال های نزدیک به رفسنجانی در دعوت خاتمی به کنار رفتن به سود شیخ مهدی کروبی، به سادگی گذشت. حمایت احتمالی کارگزاران از کروبی، کفه ترازو را به سوی او سنگین کرده است به طوری که احتمالاً خاتمی را نیز در تصمیمش بر نیامدن استوارتر خواهد کرد.
ادوارنیوز آنگاه می افزاید: می مانیم ما تحریمی ها که دلمان را به حضور عبدالله نوری خوش کرده ایم که مورد احترام بیشتر نیروهای دموکراسی خواه است. احتمال کنار کشیدن خاتمی و حسن روحانی به نفع او که در عین حال مورد اعتماد طیفی از کارگزاران است، زیاد خواهد بود اما احتمال کنار کشیدن کروبی کم است. اما بدترین حالت رد صلاحیت نوری است که آرزوی چندین ساله ما را برای ایجاد اپوزیسیونی منسجم برآورده خواهد کرد.

/ 0 نظر / 7 بازدید