طلاق بگیرید خلاص!

علیرضا علوی تبار سردبیر روزنامه توقیف شده صبح امروز تأکید کرد شعار برخی اصلاح طلبان مبنی بر همه با هم در انتخابات با شعار توسعه سیاسی جور درنمی آید.
وی در گفت وگو با یک خبرگزاری اصلاح طلب تأکید کرد: زمانی که اصلاح طلبان در قدرت بودند عده ای با انگیزه حفظ قدرت، عده ای با انگیزه کسب قدرت و عده ای هم با انگیزه اصلاح قدرت آمده بودند.
علوی تبار خواستار انکار نکردن تمایزها میان گروه های مختلف اصلاح طلب و به رسمیت شناختن آن شد و گفت: اگر این تمایزهای موجود انکار شود، اصلاح طلبان در آینده دچار مشکلات عدیده ای می شوند. چرا اصلاح طلبان باید بار همدیگر را به دوش بکشند و از آن دفاع کنند در حالی که برخی حرف های یکدیگر را قبول ندارند. برخی از گروه های عضو جبهه 10 عضو هم ندارند.
وی در دوران حاکمیت اصلاح طلبان و بروز اختلاف میان آنها تاکید کرده بود «اصلاح طلبان به سربالایی رسیده اند و مانند اسب های درشکه به هم لگد می زنند همدیگر را گاز می گیرند» و «هدایت تشکیلات روشنفکری، گله بانی گربه هاست» اما اکنون می گوید: برخی انشعاب ها در جبهه اصلاحات ضروری است و اتفاق هم خواهد افتاد و تأخیر دادن به آن جایز نیست.
علوی تبار همچنین در توضیح شکست اصلاح طلبان گفت: در انقلاب سال 57 ما خودمان را برای مردن آماده کرده بودیم]؟![ اما اینکه نسلی بخواهد اتوی شلوارش خراب نشود اما به همه چیز برسد، نشان می دهد که یک جای کار لنگ است و این جریان خودش را در شرایط متناسب با هدف قرار نداده است.

 

/ 0 نظر / 9 بازدید