تعدد کاندیداهای در جبهه اصلاحات همچنان رو به افزایش است!

رئیس ائتلاف اصلاح طلبان جوان: خاتمی و گروه‌های دور و بر ان ازکاندیدا شدن خاتمی مأیوس شدند

رئیس ائتلاف اصلاح طلبان جوان گفت: در حال حاضر بسیاری از گروههای اصلاح طلب در حال کار کردن روی گزینه‌های جدیدتری برای کاندیداتوری در انتخابات هستند.

محمدزارع فومنی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود: توافقات حاصل شده قطعا در انتخابات پیش رو کاندیداهای جدیدی که تا به امروز مطرح نشدند از جبهه اصلاحات بیرون می‌آیند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ائتلاف اصلاح طلبان جوان بدنبال جمع بندی برای معرفی کاندیدای خود در انتخابات پیش رو است و گزینه‌ای را معرفی خواهد کرد که سوای از سایرکاندیدای مطرح فعلی جبهه دوم خرداد باشد.


 رئیس ستاد انتخابات جبهه آزادی: فردی را معرفی می‌کنیم که تا به امروز نامش در انتخابات ریاست جمهور مطرح نبوده است

در همین ارتباط رئیس ستاد انتخابات جبهه آزادی، گفت: جبهه آزادی در صورت تعامل نکردن با سایر گروه‌های اصلاح طلب در دور دهم انتخابات پیش رو کاندیدای را معرفی می‌کند که تا به امروز نامش در انتخابات ریاست جمهوری مطرح نبوده است.

مجید محتشمی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود: به توجه به چند نشست صورت گرفته در این زمینه با تعدادی از گروههای جبهه اصلاحات احتمالا در انتخابات پیش رو فردی گمنام سوای از سایر کاندیداهای فعلی مطرح در جبهه اصلاحات از میان اصلاح طلبان ظهور می‌یابد.

وی خاطرنشان کرد: قطعا طی ماههای آتی در جبهه اصلاحات شرایط جدیدتری بوجود می‌آید و کاندیدای دیگری در جبهه اصلاحات اعلام حضور خواهند کرد.


 مطرح شدن کاندیدای گمنام در جبهه اصلاحات دور از ذهن نیست

همچنین عضو شورای مرکزی مجمع نمایندگان ادوار مجلس گفت: شواهد و قرائن حاکی از آن است که در محافل خصوصی برخی گروههای جبهه اصلاحات صحبت حضور کاندیداهای گمنام بخاطر در رقابت های انتخابات آتی زیاد است.

محمد باقر ذاکری در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود: به نظر من آمدن خاتمی بطور یقین منتفی است و کروبی نیز نگرانی دارد که در صورت رفع نشدن این نگرانی قطعا در انتخابات کاندیدا نخواهد شد.

وی تصریح کرد: جریان اصلاحات با اشراف به این موضوع که از رأی آوری، اصلاح طلبان بخاطر مطرح نشدن کاندیدای شاخص مایوس می شوند ولی بخاطر حضور در صحنه سیاسی کشور کاندیدای گمنام معرفی می‌کنند که به همین مسئله در جلسات خصوصی جریان اصلاحات بطور یقین پرداخته می‌شود.


قائم مقام سخنگوی خانه احزاب :کاندیدای گمنام سوای سایرافراد مطرح فعلی معرفی خواهیم کرد

در همین ارتباط قائم مقام سخنگوی خانه احزاب گفت: ما به دنبال یک چهره برجسته‌ای هستیم که بتواند اصلاحات را پیش ببرد از این رو احتمال مطرح شدن کاندیدای گمنام غیر از نامزدهای مطرح فعلی در جبهه اصلاحات وجود دارد.

محمد برزگر در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود: برخی از گروههای اصلاح طلب خط امامی نظیر اصلاح طلبان جوان جبهه آزادی در پی معرفی کردن کاندیدای گمنام برای انتخابات ریاست جمهوری برآمدند و قطعا در انتخابات پیش رو احتمال معرفی فردی  گمنام از سوی اصلاح طلبان مشهود خواهد بود.

دبیر کل حزب وحدت ملی تصریح کرد: با توجه به این که احتمال کاندیداتوری خاتمی ضعیف به نظر می‌رسد حزب ما سوای از سایر گروههای اصلاحات به دنبال یک چهره جدید گفتمان جدید است.

نائب رئیس کمیته اطلاع رسانی افزود: اگر درباره کاندیداتوری خاتمی به تفاهم نرسیم ابراهیم اصغر زاده در حال حاضر یکی از مشاوران سیاسی که در زمینه فرهنگی هم فعالیت دارند، را مطرح خواهیم کرد چرا که اگر خاتمی روی کار بیاید در انتخابات نتیجه خوبی را کسب نخواهد کرد.

عضو شورای مرکزی خانه احزاب:در انتخابات پیش رو کاندیدای گمنام از جبهه اصلاحات بیرون می‌آید

در همین ارتباط عضو شورای مرکزی خانه احزاب گفت: به نظر می‌آید در بین برخی از گروه‌های اصلاح طلب ساز و کارهایی برای معرفی نامزد گمنام در جبهه اصلاحات وجود داشته باشد.

محسن صفرپور دبیر کل حزب اعتمادملی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود: اگر در انتخابات پیش رو کاندیدای گمنام معرفی شود قطعا آن فرد خارج از جبهه اصلاحات نخواهد بود.

عضو شورای مرکزی حزب کار :احتمال ورود کاندیدای گمنام در جبهه اصلاحات وجود دارد

در ادامه عضو شورای مرکزی حزب کار گفت: احتمال مطرح شدن کاندیدایی گمنام در جریان اصلاحات بر اساس اختیارات احزاب وجود دارد

اسماعیل حق پرستی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود: کاندیدای گمنامی که شناخته شده نباشد شانس آوردن رأی مطلوب را نخواهد داشت اما در صورتی که تمام گروه‌های اصلاح طلب بر سر کاندیدای گمنام به توافق برسند نتیجه معکوسی خواهد بود.

وی با اشاره به معرفی کاندیدای گمنام از سوی ائتلاف اصلاح طلبان جوان بیان کرد: باید دید که گروه چقدر در میان جوانان و جامعه مقبولیت دارند، آیا توانمندیشان به اندازه‌ی ادعایشان می‌باشد، لذااین گروه باید در راستای جبهه اصلاحات حرکت کنند تا به مقبولیت برسند.

عضو شورای مرکزی کار همچنین گفت: پیروزی هر کاندیدای  گمنام در عرصه انتخابات بستگی به تعامل مذاکره با سایر گروه‌ اصلاح طلب دارد و اجماع تمام گروه‌های اصلاح طلب بر سر کاندیدای گمنام حائز اهمیت است.

حق پرست با اشاره به معرفی کمالی از سوی حزب اسلامی کار اذعان کرد: تشکیلات حزب اسلامی کار آقای کمالی را به عنوان کاندیدای  متبوع خود معرفی کردند و احتمال اجماع بر سر کاندیداتوری کمالی از سوی گروهها و احزاب اصلاح طلب دور از ذهن نیست./

/ 0 نظر / 10 بازدید