محو تماشا

آن شمشیری که فرق تو را شکافت ، هر چیز و همه چیز را دو شقه کرد ....

خدا محو تماشای عشقبازی تو بود

که ناگهان تورا در آغوش کشید ...

 

/ 0 نظر / 2 بازدید