اجماع اصلاح طلبان و یک مشکل خیلی کوچک

پیشنهاد تکراری «فعالیت همزمان همه نامز دهای اصلاح طلب تا مدتی معین و سپس رسیدن به نامزد واحد» بازهم به بن بست خورد.
در آخرین نوع از این پیشنهادها، آقای کروبی در مراسم افطاری شماری از اصلاح طلبان گفته «چه ایرادی دارد همه نامزدها با هم وارد فضای انتخابات شوند و سپس بر اساس مکانیزمی خاص و در یک زمان مشخص، آن نامزدی که رای بیشتری داشت بماند و بقیه کنار بروند.»
این سخن طبق معمول با استقبال حضاری از کارگزاران، حزب مشارکت و سازمان مجاهدین و مجمع روحانیون مواجه شده اما در نحوه معرفی نامزد نهایی مجدداً بحث ها به بن بست انجامیده و بی نتیجه مانده است. تشکیل شورای حکمیت، نظرسنجی، تشکیل پارلمان اصلاحات و... از جمله پیشنهادهای پراکنده ای است که هیچ یک نتوانسته موافقت نامزدها و حامیان را برانگیزد. به عنوان مثال سازمان مجاهدین با تشکیل پارلمان اصلاحات مخالفت کرده و حامی نظرسنجی است در حالی که برخی دیگر از اصلاح طلبان توسل به نظرسنجی را غیرواقعی و همراه با خطا و احیاناً تردستی! می دانند.

/ 0 نظر / 6 بازدید