دچار هپروت بودیم اسمش را اصلاحات گذاشتیم

عضو جریان گروهکی موسوم به ملی-مذهبی می گوید: بسیاری از اصلاح طلبان نگاه انتزاعی دارند و اپوزیسیون هم دچار توهم است.
تقی رحمانی طی سخنانی گفت: من بیرون از ساختار حاکمیت فعلی تعریف می شوم اما اگر گروهی می خواستند در داخل این ساختار پرچم اصلاحات را دست بگیرند و از راه های ممکن آن را اصلاح کنند سخنانی از قبیل این که کربلا نتیجه جنگ بدر بود و مسایل اینچنینی قطعا بی فایده و فاقد اهمیت بود.
رحمانی در عین حال گفت: در دوران آقای خاتمی خیلی از وزرا به گفتمان مطروحه توسط او یعنی جامعه مدنی عمل نمی کردند برخوردهای صورت گرفته با معلمان در دوران خاتمی و یا برخوردهای امنیتی که با چایکاران شمالی شد نشانی از تقویت جامعه مدنی حتی با تعریف مدینه النبی آن هم نداشت.
وی با انتقاد از اصلاح طلبان گفت: انتظار این بود که ابتدا برنامه و سپس مکانیزم وحدت و در انتها کاندیدا را معرفی کنند اما این گونه نشد و کاندیداها معرفی شدند که این به خاطر توهم نیروهای موجود است.
رحمانی با انتقاد از برخی شعارهای اصلاح طلبان در حمایت از خاتمی گفت: یک جناح با سر دادن شعار یا این یا هیچکس تمامی آینده اصلاحات را به یک فرد گره می زند در حالی که در سیاست این نوع شعارها وجود ندارد و سیاستمداری که چنین رفتار می کند در نهایت دروغ هم باید بگوید.
رحمانی با اشاره به این که فرد محور بودن انتخابات ناشی از نابالغی است گفت: باید مهمتر از خود انتخابات برای ما روش ها باشد. اپوزیسیون نیز باید ضمن ارائه برنامه، مطابق با آن شرایطی را ایجاد کند. اپوزیسیون در این میان می تواند کاندیدای اختصاصی داشته باشد و یا نداشته باشد اما مهم تر آن است که در ارزیابی نسبت به موقعیت خود دچار توهم نباشد.

/ 0 نظر / 11 بازدید