برای توضیح مسائل پرونده پالیزدار در مجلس آمادگی داریم

قاضی مرتضوی، دادستان تهران امروز در جمع خبرنگاران گفت: من از طریق رسانه‌ها مطلع شدم که تعدادی از نمایندگان از ریاست مجلس خواسته‌اند تا قاضی پرونده پالیزدار درمجلس حاضر و درباره نقش بعضی از نمایندگان دراین پرونده توضیح دهد.

وی افزود: برای توضیح مسائل پرونده پالیزدار درمجلس آمادگی داریم فقط به این شرط که برخی از مسائل را به خصوص ارتباط با آقای کامران و نقش ایشان در پرونده پالیزدار را در جلسه غیرعلنی با نمایندگان بیان کنیم.

دادستان تهران توضیح درباره مسائل علنی پرونده پالیزدار به خبرنگاران را به زمان دیگری موکول و خاطرنشان کرد: طبق ماده 188 قانون آئین دادرسی نمی‌توانیم با درخواست رسانه‌ها برای طرح مسائل پرونده پالیزدار موافقت کنیم زیرا این قانون برای ما ممنوعیت ایجاد کرده است اما زمانی که پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شد در صورت تشخیص دادگاه در جلسه علنی و با حضور اصحاب رسانه به اتهام متهمان رسیدگی خواهد شد.

/ 0 نظر / 5 بازدید