ثبت نام 63 میلیون نفر در طرح تحول

رئیس جمهور عصر روز پنج شنبه در دومین نشست مطبوعاتی خود در سال 87 به پرسش های خبرنگاران داخلی و خارجی پاسخ گفت. رئیس جمهور در بخشی از سخنانش گفت:با فراخوان دولت حدود 63 میلیون نفر برای طرح تحول اقتصادی ثبت نام کردند و اطلاعات موردنیاز دولت را در اختیار قرار دادند و 7 میلیون نفر هم به درخواست دولت از ثبت نام خودداری کردند؛ کسانی که تصور می کردند نیاز به حمایت اجتماعی دولت ندارند برای یاری دولت از ثبت نام خودداری کردند و از آن 63 میلیون نفر هم بعضی فقط برای تکمیل پایگاه اطلاعاتی دولت و زمینه سازی برنامه ریزی های بهتر اقتصادی

/ 0 نظر / 5 بازدید