مصباحی مقدم:حضور موثر ناطق نوری در انتخابات

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این نکته که نماینده دولت در مجلس از محتوای رسید 5 میلیونی به نمایندگان صحبتی نکرده بود، گفت: متاسفانه رسید دوم در زیر رسید اول پنهان شده بود ونمایندگان اطلاعی ازمحتویات رسیدجهت پس گرفتن امضایشان برای استیضاح نداشتند.

غلامرضا مصباحی مقدم در حاشیه همایش فصلی خانه احزاب در جمع خبرنگاران با اشاره به حساسیت نمایندگان مجلس بر روی استیضاح کردان اظهارداشت: نمایندگان مجلس به استیضاح کردان به عنوان یک مسئله حیثیتی برای مجلس نگاه می کنند برهمین اساس آن طور که از اظهار نظرهای آن ها در مورد این مسئله پیداست استیضاح وی در مجلس رای خواهد آورد.

وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد بحث اعطای 5 میلیون تومان به نمایندگان مجلس برای انصراف از استیضاح کردان گفت: عده ای از نمایندگان مجلس از دولت تقاضای کمک برای رسیدگی به وضع مساجد مناطق انتخاباتی خود داشتند که روز گذشته نماینده ای از سوی معاونت پارلمانی دولت برای اختصاص این مبالغ به مجلس آمده بود.

رییس کمیسیون اقتصادی ادامه داد: در قبال مبلغی که نماینده دولت به نمایندگان می داد دو رسید از آنان دریافت می کرد. رسید اول مربوط به کمک 5 میلیون تومانی دولت برای هزینه در مساجد حوزه انتخاباتی نمایندگان بود و رسید دوم نامه ای منتصب به نمایندگان به رییس مجلس بود که آنان از استیضاح کردان صرف نظر کردند.

مصباحی مقدم گفت: متاسفانه رسید دوم در زیر رسید اول پنهان شده بود و نمایندگان اطلاعی از محتویات رسید فوق نداشتند.مجلس به طور قطع این کار را پیگیری خواهد کرد اما آن را منتصب به دفتر رییس جمهور نمی داند.

وی در ادامه در خصوص بحث طرح تحول اقتصادی و تحولات مربوط به آن در مجلس گفت: قرار است روز یکشنبه گزارش ویژه ای از سوی کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی در مجلس به رییس مجلس ارائه شود که در آن نحوه بررسی تبعات اجرای این طرح با استفاده از مدل های موجود در علم اقتصاد و با کمک دانشگاهیان کشور تشریح شده است.

مصباحی مقدم در ادامه با اشاره به حضور ناطق نوری در صحنه انتخابات به عنوان محوری برای اتحاد اصولگرایان گفت: حضور ناطق نوری می تواند در عرصه انتخابات کشور بسیار موثرباشد به شرطی که ایشان شرایط و اقتضائات جامعه روحانیت را قبول کند که ایشان تابه حال این شرایط را قبول نکرده است.

/ 0 نظر / 7 بازدید