هجمه علیه دولت نتیجه عکس خواهد داد

نماینده مردم تهران در مجلس شوراى اسلامى با اشاره به انتقادات تند اخیر حسن روحانى علیه دولت، اظهار داشت: اگر آقاى روحانى قصد و غرض انتخاباتى دارد، بداند که هجمه هایش علیه دولت نتیجه عکس خواهد داد و عقل سیاسى حکم مى کند که چنین موضعى اتخاذ نشود.
حمید رسایى در گفت وگو با ایرنا با بیان خط مشى اى که رهبر معظم انقلاب تدوین کرده اند و تخریب کنندگان و منتقدین دلسوز را از هم جدا نموده اند، اظهار داشت: حسن روحانى با ژست تخریب کنندگى وارد شده است.
وى افزود: در تمامى بیانات روحانى چیزى جز ایراد، اتهام، تهاجم و حمله به دولت وجود ندارد و به هیچ عنوان به فعالیت هایى که در طول این چند سال دولت انجام داده، اشاره اى نشده است.
رسایى با اشاره به اینکه تمامى اظهارات روحانى، تخریبى و برخى نیز اتهام بود، اضافه کرد: این اظهارات واقعیت خارجى نداشته و نشان مى دهد این جریان، جبهه بندى خود را بیش از اینکه به منظور تنویر افکار عمومى انجام داده باشد براى تخریب افکار عمومى تشکیل داده است. 
عضو کمیسیون فرهنگى مجلس ادامه داد: همچنین شاهد بودیم که آقاى خاتمى گفته است که اصلاح طلبان باید از حالت تدافعى به حالت تهاجمى درآیند.
رسایى گفت: اصلاح طلبان با توجه به اینکه ? سال حاکمیت در اختیارشان بوده و بسیارى از عرصه هاى مدیریتى در اختیار آنها بوده است، همواره باید پاسخگوى دوره خود باشند.

/ 0 نظر / 7 بازدید