اصلاح طلبان تاکید کردند: برنامه در جبهه دوم خرداد وجود خارجی ندارد

برنامه وجود خارجی ندارد

حق پرستی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: برنامه در جبهه دوم خرداد وجود خارجی ندارد و نداشتن اتحاد کافی در جریان اصلاحات باعث این بی برنامگی اصلاح طلبان شده است..

وی با اشاره به اینکه سهم خواهی در هر جریانی موجبات شکست را فراهم می آورد اظهار داشت: اصلاح طلبان با بی برنامگی آگاهانه به استقبال شکست رفته اند..

وی به وجود آمدن یک برنامه مدون را منوط به تلاش بزرگان اصلاح طلب دانست و گفت: مسئولین درجه یک و خط مقدم این جریان مثل خاتمی، هاشمی و کروبی باید همت کنند و اصلاح طلبان را از بی برنامگی نجات دهند.*

رئیس ائتلاف اصلاح طلبان جوان: انحصار طلبان و قدرت طلبان اصلاحات نمی گذارند برنامه ای منسجم تدوین شود و بار دیگر اصلاحات را به چالش می کشانند.

همچنین در همین ارتباط رئیس ائتلاف اصلاح طلبان جوان، گفت: انحصار طلبان و قدرت طلبان اصلاح طلب همچنان در انتخابات پیش رو نمی گذارند برنامه ای منسجم تدوین شود و بار دیگر اصلاحات را به چالش می کشانند..

محمد زارع فومنی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود: نداشتن یک برنامه مدون و برنامه ریزی اساسی که بتواند ریشه ای با قضایا برخورد کند در جبهه اصلاحات وجود نداشته و ندارد و علت اصلی آن نبود یک رهبری است که قدرت کاریزهایی داشته باشد یعنی بتواند یک جریان را هدایت کند..

وی تصریح کرد: انحصار طلبی و قدرت طلبی برخی گروه های تندرو اصلاح طلب همواره باعث شده است اصلاح طلبان نتوانند دور هم بنشینند و برنامه ای مدون برای انتخابات تدوین کنند..

وی، خاطر نشان کرد: جریان اصلاحات مربوط به یک یا دو گروه خاصی نیست لذا کسانی که باعث شده اند تا به امروز جبهه اصلاحات نتواند برنامه ای مدون تدوین کنند، دست از انحصار طلبی ها و زیاده روی های خود بردارند..

 

هیچکس برنامه ندارد

رئیس خانه احزاب تاکید کرد: چون مردم به شعارها رای می دهند نه برنامه ها، احزاب شعارهایشان را منطبق با برنامه هایشان کنند.

همچنین در همین ارتباط رئیس خانه احزاب نیز گفت: متاسفانه تا به امروز نه تنها احزاب دوم خردادی بلکه هیچ حزب برای انتخابات برنامه نداشته است و احزاب کشور هیچ وقت و در هیچ انتخاباتی با برنامه وارد نشدند لذا مردم هیچگاه به برنامه ها رای نداده و نمی دهند.

سید حسین موسوی تبریزی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود: متاسفانه در هر انتخاباتی مردم به شعارها رای می دهند نه برنامه ها و این فقط به خاطر بی برنامگی احزاب است..

وی تصریح کرد: احزاب باید کاری کنند که به مردم واقع گرا و برنامه گرا شوند و لازمه این کار این است که احزاب شعارهایشان را منطبق بر برنامه هایشان کنند البته باید دقت کنند در تعریف شعارهایشان وعده هایی ندهند که قابل عمل نباشد.

سهم خواهی منجر به بی برنامگی در جریان اصلاح طلب شده است

در همین ارتباط عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار گفت: از جریان اصلاح طلبی بوی سهم خواهی می آید و این سهم خواهی منجر به بی برنامگی در جریان اصلاح طلب شده است.

حرکت دوم خرداد 76 بر اساس برنامه مدون شکل نگرفت بر اساس شخص خاتمی یعنی فرد محوری شکل گرفت/ اختلافات اصلاح طلبان ریشه در بی برنامگی اصلاحات دارد

همچنین در همین ارتباط عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با تاکید بر اینکه اختلافات اصلاح طلبان از ابتدای شکل گیری دوم خرداد ریشه در بی برنامگی اصلاحات دارد گفت: حرکت دوم خرداد 76 برا ساس برنامه مدون شکل نگرفته بلکه بر اساس شخص خاتمی یعنی فرد محوری شکل گرفت به همین علت بعد از آن به علت بی برنامگی اختلافات دوم خردادی ها پدیدار شد و تا به امروز ادامه دارد.

ذاکری در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود: نبود یک تعریف درست از اصلاحات و اینکه هر کس خود را اصلاح طلب می داند و یک تعریف از اصلاحات دارد یکی از عوامل بی برنامگی اصلاح طلبان است چراکه برنامه ای مدون و مشخص که تحت عنوان اصلاحات تعریف شده باشد در جبهه دوم خرداد وجود ندارد.

وی تصریح کرد: نبود یک برنامه منسجم و مدون اصلاحات را بار دیگر به چالش خواهد کشاند لذا تنها راه پیروزی و موفقیت اصلاح طلبان درا ین دوره رسیدن به یک برنامه منسجم است.

دبیر اجرائی خانه احزاب: بی برنامگی اصلاحات ریشه در چند پارگی اصلاح طلبان دارد، اصلاح طلبان به ائتلاف و برنامه ای مدون نرسند با چالش مواجه می شوند

همچنین، در همین ارتباط دبیر اجرائی خانه احزاب گفت: بی برنامگی اصلاحات ریشه در چند پارچکی اصلاح طلبان دارد لذا اگر اصلاح طلبان به ائتلاف و برنامه ای مدون نرسند اصلاحات با چالش مواجه خواهد شد.

امرالله شیخیانی در گفتگو با خبرنگار ما افزود: یکی از عوامل که باعث خواهد شد چند پارگی های اصلاحات کوچک تر شود و حداقل به دو پارچگی برسد این است که سایر احزاب با هم منسجر عمل کنند و اجازه بدهند بزرگان اصلاحات برای یکپارچه شدن دوم خردادی ها متحد شوند.

وی تصریح کرد: البته چند پارچکی تنها مختص به جبهه اصلاحات نیست و متاسفانه در جبهه اصولگرایی نیز به چشم می خورد لذا هر دو گروه باید برای کم کردن چند پارچگی ها به ائتلاف بیندیشند تا در آن ائتلاف بتوانند به برنامه ای منسجم و مدون دست یابند.

دبیر کل حزب مردم خاطرنشان کرد: اگر ائتلاف دوم خردادی ها شکل گیرد احتمال اینکه دوم خردادی به یکپارچگی برسند بالا می رود و از چند دستگی ها برای رسیدن به برنامه ای مدون کاسته خواهد شد. /او/
 
     
  
 

/ 0 نظر / 6 بازدید